Regionieuws

Schonere lucht in het TorenlaanTheater
Beste TorenlaanTheater VRIENDEN.

Na een gedwongen pauze van 14 maanden breekt langzaam maar zeker het moment aan waarop we de deuren weer voorzichtig kunnen openen. Graag willen we jullie dan ontvangen in een omgeving waarin gezonde lucht een steeds belangrijker rol gaat spelen.

Onder het motto “Schonere lucht in het TorenlaanTheater” stellen wij jullie via deze nieuwsbrief  op de hoogte van onze plannen om de ventilatie in het TTheater te optimaliseren.
Hiervoor is veel geld nodig.
In deze nieuwsbrief lees je de mogelijkheden om ons te ondersteunen.
Aan de weg timmeren is dus hard nodig.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie deze mail zoveel mogelijk doorsturen naar huidige en toekomstige gebruikers, bezoekers en vrienden van het TorenlaanTheater. Elke bijdrage is welkom!
Via de nieuwsbrief, website zeistermannenkoor.nl en torenlaantheater.nl houden wij jullie op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen.
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie hulp!
 
Zeister Mannenkoor/TorenlaanTheater
Koos van Gemeren (voorzitter ZMK /06 25187761)
Henk ter Voorde (coördinator TTheater / 06 37476803)
 
Waarom een crowdfunding voor schonere lucht?

De Coronapandemie heeft  geleerd  dat een gezond leefklimaat in het Torenlaan Theater voor de vele honderden gebruikers en bezoekers per week een bittere noodzaak is!  Van overheidswege worden nu strengere eisen gesteld aan luchtbehandeling, niet alleen in scholen en sportaccommodaties maar ook in theaters. Dus ook in het  Torenlaan Theater!
We zijn dan ook druk bezig met de aanschaf van een nieuw ventilatiesysteem als beste optie voor verse lucht en virussen. Natuurlijke ventilatie is onvoldoende. Het is noodzakelijk om de CO2 waardes op een zo laag mogelijk niveau te brengen vooral in onze Theaterzaal van 100 personen. Ook het verlies aan warmte en koude luchtstromen willen we graag voorkomen. Wij verwachten dat ook jullie  daarvan optimaal zullen profiteren! 
 
Omdat de vereniging Zeister Mannenkoor (eigenaar van het Torenlaan Theater) deze broodnodige investering niet in z’n geheel kan opbrengen (na de grootschalige verbouwing in 2019) zijn wij  een crowdfundingsactie gestart om de benodigde investering voor een nieuw ventilatiesysteem van € 60 – 80.000 (!) uit fondsen, maar ook uit donaties van particulieren te verwerven. 
Wij kiezen nadrukkelijk  niet voor een (structurele) huur- of prijsverhoging!
 
Het moment dat alles weer open mag komt langzaam dichterbij, en goede ventilatie is zoals gezegd daarbij onontbeerlijk. Maar, zoiets kost heel veel geld, en daarom doen wij een beroep op u:
Help het TTheater aan SCHONERE lucht en doneer!
1. Doneer direct
Doneren gaat via iDeal, is veilig, en werkt op dezelfde manier als iets kopen op internet. Het bedrag dat u wilt doneren kunt u zelf aanpassen.
Bij donaties boven de € 100,- ontvangt u 2 gratis concertkaarten voor een eerstvolgend concert van het Zeister Mannenkoor na coronatijd (hopelijk rond de Kerst!).
Doneren kan ook op rekeningnummer NL 13 RABO 0310 3340 55 t.n.v. penningmeester Zeister Mannenkoor te Zeist ‘aanleg ventilatie Theater’
2. Doe mee met de obligatieregeling
Op de bank brengt uw geld momenteel niets op, en hier en daar duiken er al negatieve rentes op. Teken in op één of meer obligaties van het Zeister Mannenkoor en ontvang 2% rente op jaarbasis. In het kader van onze actie kunt u er echter ook voor kiezen om af te zien van rente. Voor informatie en aanmelding, ga naar ons intekenformulier op www.zeistermannenkoor.nl
3. Periodieke schenking
Door een overeenkomst van periodieke schenking aan te gaan met het Zeister Mannenkoor – zonder dat daar een tegenprestatie van het mannenkoor tegenover staat – is het volledige jaarlijkse schenkingsbedrag aftrekbaar als gift in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dit melden aan penningmeester@zeistermannenkoor.nl zodat beide partijen de schenkingsovereenkomst kunnen ondertekenen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!!
Hartelijk WELKOM in het TTheater We hopen op jullie steun, zodat we jullie binnenkort weer in grote getale kunnen ontvangen in ons prachtig vernieuwde Torenlaan Theater, mét schonere lucht!
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Namens:                     

Koos  van Gemeren, voorzitter Zeister Mannenkoor 
0625187761 www.zeistermannenkoor.nl
Henk ter Voorde, coördinator TorenlaanTheater
0637476803 www.torenlaantheater.nl


Beschermheer: Koos Janssen, burgemeester van Zeist

****************************************

Nog even en dan komen we eraan!! Klaaske maakt een fiets zodat we samen buiten kunnen spelen, en ik mag dan mee!!!!! Joepie!!

****************************************